Tác động của giao thông vận tải và sinh hoạt của con người đến môi trường đô thị

tác động của giao thông vận tải đến môi trường đô thị

Ô nhiễm do giao thông vận tải gây ra cũng là một nguồn lớn. Chúng đã sản sinh ra gần 2/3 khí cacbon oxit (CO) và 1/2 khí hydro cacbon (HC) và khí nitơ oxit (NO)[5]. Đặc biệt là ô tô còn gây ô nhiễm bụi đất đá đối với môi trường không khí (bụi thứ cấp) và bụi rất độc hại qua ống xả là bụi hơi chì và tàn khói. Tàu thuỷ, tàu hoả chạy bằng nhiên liệu than hay xăng dầu cũng gây ô nhiễm môi trường tương tự như ô tô.

Đặc điểm nổi bật của nguồn ô nhiễm giao thông vận tải là nguồn ô nhiễm rất thấp, di động nên cường đô giao thông càng lớn thì nó giống như nguồn đường (nguồn tuyến) chủ yếu chúng gây ô nhiễm cho 2 bên đường. Khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm giao thông vận tải phụ thuộc vào địa hình và quy hoạch kiến trúc các phô’ phường hai bên đường.

Máy bay cũng là nguồn gây ô nhiễm bụi, hơi độc hại và tiếng ồn. Bụi và hơi độc do máy bay thải ra nói chung là nhỏ, tính tỷ lệ trên lượng tiêu hao trên đường bay cũng ít hơn ô tô. Tổng số chất thải do máy bay gây ra chỉ chiếm khoảng 2,5% tổng chất thải cacbon oxit và 1% chất thải hydro cacbon [5], Chất thải của máy bay khác với khu công nghiệp là nó gây ra trên đường bay cao, nó không bó hẹp trong một tiểu khu hay một thành phố. Khói phụt của máy bay phản lực làm giảm độ nhìn rõ và thường gây phiền lòng cho mọi người dưới tuyến đường hàng không và xung quanh sân bay. Một điều đáng chú ý là máy bay siêu âm bay ở độ cao lớn thải ra khí nitơ oxit, chất này sẽ gây nguy hiểm đối với các phân tử ozon trong khí quyển.

Tác động sinh hoạt của con người đến môi trường đô thị

Nguồn ô nhiễm do sinh hoạt của con người chủ yếu là bếp đun và lò sưởi sử dụng nhiên liệu than đá, củi, dầu hoả và khí đốt. Nhìn chung nguồn ô nhiễm này là nhỏ, nhưng đặc điểm của nó là thường gây ô nhiễm cục bộ trong một nhà hay trong một buồng. Hiện nay việc dùng than đá đun nấu lan tràn trong đô thị cũng là điều quan tâm đối với các nhà tập thể có hành lang kín và căn hộ khép kín, nồng độ khí co tại bếp đun thường lớn có thể gây tai hoạ đối với con người.

Đun bếp than tổ ong sẽ thải ra nhiều chất khí độc hại như SO, CO2, CO, và bụi. Số liệu điều tra ở Hà nội như sau: ở phường Thanh Xuân Bắc có 50,3% số hộ dùng than tổ ong đê’ đun nấu, ở phường Bách Khoa là 29,2% và phường Hàng Đào là 8,7% [5],

Cống rãnh và môi trường nước mặt như ao, hồ, kênh rãnh, sông ngòi bị ô nhiễm cũng bốc hơi, thoát khí độc hại và gây ô nhiễm môi trường không khí ở các đô thị chưa thu gom và xử lý rác tốt thì sự thối rửa, phân huỷ rác hữu cơ vứt bừa bãi hoặc chôn ủ không đúng không đúng kỹ thuật cũng là một nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí.

Các khí ô nhiễm từ các nguồn thải sinh hoạt trên chủ yếu là khí mêtan, H2S,urê và mùi hôi thối. Các khí ô nhiễm này đã làm ô uế không khí các khu dân cư ở đô thị.