Quy hoạch môi trường đô thị

Quy hoạch môi trường 

quy hoạch môi trường là công cụ then chốt trong hoạt động bảo vệ và quản lý môi trường.

Khái niệm quy hoạch môi trường thường được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau:

Theo Greg Lindsey (1997): quy hoạch môi trường là quá trình sử dụng một cách hệ thống các kiến thức để thông báo cho quá trình ra quyết định về tương lai của môi trường.

Theo Faludi (1987): quy hoạch môi trường là tổng hợp của các biện pháp môi trường công cộng mà cấp có thẩm quyền vể môi trường có thể sử dụng.

Theo John. E. (1979): quy hoạch môi trường là sự cố gắng làm cân bằng và hài hòa các hoạt động phát triển mà con người vì quyền lợi của mình áp đặt một cách quá mức lên môi trường tự nhiên.

Theo Alan Gilpin (1996): quy hoạch môi trường là sự xác định các mục tiêu mong muốn đối với môi trường tự nhiên và đề ra các chương trình, quy trình quản lý để đạt được mục tiêu đó.

Theo PGS. TS. Vũ Quyết Thắng: Quy hoạch môi trường được hiểu là việc xác lập các mục tiêu môi trường mong muốn, đề xuất và lựa chọn phương án, giai pháp để háo vệ, cải thiện và phát triển một hoặc những môi trường thành phần hay tài nguyên của môi trường nhảm tăng cường một cách tốt nhất năng lực, chất lượng của chúng theo mục tiêu đã đề ra. Trong các định nghĩa trên thì định nghĩa của PGS. TS. Vũ Quyết Thắng là đầy đủ, toàn diện và phù hợp với các điều kiện thực tế ở nước ta.

QHMT có thể được thực hiện ở nhiều cấp độ khác nhau: Quốc gia, vùng (lưu vực, vùng đô thị, vùng ven biển, vùng tăng trưởng kinh tế, v.v…), Tỉnh, Thành phố, Cộng đồng nhỏ (thị trấn, làng xã, v.v.), Dự án.

Ngoài ra, quy hoạch môi trường còn được phân chia:

–   Quy hoạch tổng thể bảo vệ môi trường là hình thức quy hoạch trong đó bao gồm việc xem xét, chú ý đầy đủ các yếu tố tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường (đất, nước, không khí, cảnh quan), các hệ sinh thái nhạy cảm, sinh vật quý hiếm, đa dạng sinh học cũng như các hoạt động phát triển trong khu vực v.v… Ví dụ, quy hoạch tổng thể môi trường cho một vùng thường bao gồm một vài hoặc tất cả các nội dung và mục tiêu cơ bản sau: quản lý chất lượng nước, chất lượng không khí và chất thải rắn; quản lý rừng và sinh vật hoang dã; quản lý môi trường đô thị; quản lý môi trường lưu vực; phát triển thể chế và sự phối hợp hành động; tổ chức quan trắc, giám sát môi trường; các mối liên kết giữa kinh tế và tài nguyên môi trường.

–   Quy hoạch môi trường chuyên ngành là dạng quy hoạch để đạt được một hoặc một số ít mục tiêu môi trường đối với một hoặc một vài thành phần của môi trường riêng biệt nào đó (ví dụ nước, không khí, rừng, sinh vật và đa dạng sinh vật, khu bảo tồn, vệ sinh môi trường, v.v…) trên một phạm vi lãnh thổ địa lý xác định.