Một số văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng có liên quan đến quản lý bảo vệ môi trường (P2)

c) quy hoạch xây dựng

Ngày 19/8/2005, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2005/TT- BXD hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

Theo đó, quy hoạch chi tiết xây dựng cải tạo, chỉnh trang cần đánh giá toàn bộ hiện trạng về các công trình xây dựng (nhà ở, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật,…), các yếu tố về văn hoá – xã hội, môi trường của khu vực thiết kế để có giải pháp quy hoạch phù hợp về kiến trúc cảnh quan và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được duyệt…

Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng cải tạo hai bên trục đường chính trong đô thị phải xác định phạm vi lập quy hoạch tối thiểu là 50 m mỗi bên kê từ phía ngoài chỉ giới đường đỏ. Đối với quốc lộ hoặc tỉnh lộ là các trục hành lang phát triển phải xác định phạm vi lập quy hoạch tối thiểu là 100m mỗi bên kể từ phía ngoài hành lang bảo vệ đường bộ…

Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng thuộc khu công nghệ cao, khu kinh tế có chức năng đặc biệt và các khu chức năng khác ngoài đô thị (khu du lịch, khu di sản, bảo tồn di tích, công nghiệp địa phương,…) có quy mô nhỏ hơn 500 ha thì ngoài các quy định chung cần xác định quy mô, ranh giới khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, để xuất vị trí, quy mô các khu tái định cư và các khu ở và dịch vụ công cộng của các khu chức năng trên…

d) tiêu chuẩn xây dựng

–  Ngày 04/4/2005, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 08/2005/QĐ-BXD vể việc ban hành TCXDVN 333: 2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các cổng trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế”.

Tiêu chuẩn này yêu cầu: các thiết bị chiếu sáng được sử dụng cần phải có hiệu quả sử dụng điện năng cao, độ bền và khả năng duy trì các đặc tính quang học trong điều kiện làm việc ngoài trời tốt và phải có cấp bảo vệ IP tối thiểu…

Thiết bị chiếu sáng và các thiết bị đi kèm (đèn, cột đèn, cần đèn) phải có tính thẩm mỹ, phù hợp với cảnh quan môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Khi thiết kế chiếu sáng cho một đối tượng hay một khu vực cụ thể cần lưu ý đến đặc điểm và yêu cầu chiếu sáng của các khu vực phụ cận để tránh gây ra hiện tượng “ô nhiễm ánh sáng“ đối với những khu vực này…

đ) chôn lấp chất thải

–  Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD, ngày 18 tháng 1 năm 2001 hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối vói việc lựa chọn địa điểm xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn.

–  Ngày 9/11/2004, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 27/2004/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 320: 2004 “Bãi chôn lấp chất thải nguy hại – Tiêu chuẩn thiết kế”.

Theo Quyết định này, khu đất xây dựng phải có cao độ nền đất tốt thiểu cao hơn cốt ngập lụt với tần suất 100 năm. Nếu nền đất thấp hơn thì phải đắp nền cho công trình. Khi thiết kế tổng mặt bằng bãi chôn lấp chất thải nguy hại cần lưu ý đến các yếu tố như địa hình, hướng gió, hướng dòng chảy, đường tiếp cận, thẩm mỹ, phương thức vận chuyển, kiểm soát chất thải… Tổng mặt bằng bãi chôn lấp phải được thiết kế hoàn chỉnh, phân khu chức năng rõ ràng và giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng trước mắt và phát triển tương lai, giữa khu tiền xử lý, khu chôn lấp, khu xử lý nước rác và khu điều hành…

Xung quanh bãi chôn lấp châ’t thải nguy hại phải có vùng đệm đóng vai trò là màn chắn tầm nhìn và cách ly, đồng thời cũng đóng vai trò là đường biên an toàn trong trường hợp có sự cố rò rỉ chất thải. Trong vùng đệm trồng cây hoặc gờ chắn, bảo đảm khả năng ngăn cách bãi chôn lấp với bên ngoài. Chiều rộng nhỏ nhất của dải cây xanh cách ly là 10 m…

Bãi chôn lấp chất thải nguy hại phải có hệ thống hàng rào bảo vệ để ngăn cản sự xâm nhập của những người không có nhiệm vụ, gia súc, động vật vào. Hàng rào cần có kết cấu vững chắc như tường gạch, rào thép, dây thép gai…

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng