Môi trường đối với chức năng ở (P2)

b) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Xuất phát từ yêu cầu tiện nghi và vệ sinh khu ở nên khu ở phải có điều kiện tốt nhất để bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, nước, thoát nước bẩn, nước mưa, thu gom và vận chuyển rác dễ dàng). Đây là những yêu cầu thiết yếu của cuộc sống con người. Hạ tầng kỹ thuật làm hai nhiệm vụ chuyển đến người tiêu dùng đô thị tài nguyên thiên nhiên và chuyển trả những chất thải của đô thị trở lại môi trường. Với chức năng này hạ tầng kỹ thuật có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ bảo vệ môi trường đô thị khỏi bị ô nhiễm. Số liệu thực tế cho thấy rằng ở những nơi nào hạ tầng kỹ thuật yếu kém thì nơi đó môi trường bị ô nhiễm và xuống cấp. Do đó đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật với phương châm “dưới trước trên sau” nghĩa là hạ tầng kỹ thuật phải đi trước một bước và quy hoạch đợt đầu được thông qua với những dự án được đầu tư đến đâu, hạ tầng phải được xây dựng đến đó. Hoàn chỉnh hạ tầng xong bắt đầu xây dựng công trình là thượng sách để cho đô thị chấm dứt những lộn xộn do bới lên đào xuống nền đường và những khó khăn do hạ tầng cũ nát gây ra.

c) Điều kiện vệ sinh cân bằng sinh thái

Để đảm bảo điều kiện vệ sinh càn bằng sinh thái chung trong toàn đô thị thì trước hết trong từng khu chức năng phải đảm bảo trong đó đặc biệt được quan tâm là khu ở (vì nơi đây con người sinh hoạt ngoài giờ lao động). Điều kiện vệ sinh chủ yếu là khu ở không bị ẩm thấp, lầy lội do ngập lụt, mưa lũ. nước ngầm. Vì vậy trong những nguyên tắc đầu tiên khi lựa chọn đất đai xây dựng đô thị là khu đất phải có điều kiện vệ sinh thuận lợi, nghĩa là không bị lũ lụt do mưa, và do nước ngầm. Đồng thời các điều kiện khí hậu (nắng, mưa, độ ẩm, gió…) thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất, đời sống dân cư đô thị.

Trong khu ở phải đảm bảo điều kiện cân bằng sinh thái đơn vị ở, bởi vì trong khu ở toàn bộ công trình nhà cửa, công trình xây dựng, đường sá…là những mặt hấp thụ nhiệt vật liệu bị nung nóng theo thời gian bao nhiêu thì trả lại vào môi trường bấy nhiêu, con người phải chịu thêm độ nung nóng do vật liệu toả ra. Mặt khác tiếng ồn từ công nghiệp, sinh hoạt và đường phố đã làm cho môi trường trong khu ở thêm nặng nề, do đó cần có không gian cây xanh “trợ giúp” để điều hoà được nhiệt độ, đảm bảo được môi trường trong lành cho con người. Cây xanh mặt nước trong khu ở rất cần thiết cho sự cân bằng sinh thái của khu ở và đô thị