Môi trường đối với chức năng ở (P1)

Môi trường đối với chức năng

Ở là một nhu cầu rất quan trọng trong đời sống không chỉ riêng của mỗi người mà còn là vấn để của xã hội. Do đó mà mục tiêu của quy hoạch xây dựng khu ở không chi phải đạt hiệu quả cao về kinh tê xã hội, về tiện nghi cuộc sống, nghệ thuật kiến trúc đô thị mà còn phải đạt yêu cầu cao về tổ chức môi trường sinh thái đô thị, bới vì sự cân bằng sinh thái là nền táng đê đảm báo sự ổn định lâu dài, sự phát triển bền vững của đô thị. Môi trường chứa dựng chức năng ở là môi trường ở. Môi trường ở tốt làm cho con người thoải mái, vui vẻ, dễ chịu và luôn luôn yêu cuộc sống. Nhờ vậy sức khoẻ được báo đám, tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả công tác, học tập. Ngược lại, môi trường ở không tốt ảnh hưởng đến sức khoẻ, năng suất lao động và kết quả là không thể góp phần tăng tổng sản phẩm thu nhập quốc dân và hậu quả sau đó sẽ là đời sống khó khăn. Đó là một quy luật thực tế. Do vậy môi trường ở tốt là một yêu cầu quan trọng đối với con người, nhất là những người sống trong đô thị hàng ngày phải đối diện với sự ồn ào náo nhiệt và hết sức căng thắng do các hoạt động của đời sống đô thị gây ra. Yêu cầu của môi trường ở đối với chức năng ở trong quy hoạch chung được thhiện: không gian ở; hệ thống hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng xã hội, điều kiện vệ sinh, cân bằng sinh thái

a) Không gian ở

Trong quy hoạch chung, không gian ở được tính toán và xác định qua nhiều chí tiêu nhưng đáng chú ý là mật độ dân cư, mật độ xây dựng.

–  Mật độ dân cư tiêu chuẩn (người/ha) là chỉ số cho phép số người ở trên 1ha ở tương ứng với tầng cao nhà ở trung bình tại khu vực đó.

–  Mật độ xây dựng là tỷ lệ % giữa tống diện tích xây dựng của các công trình trên diện tích chiếm đất tương ứng.

–  Tỷ lệ mảng xanh không gian cần được nâng cao.

Như trên đã phân tích, mật độ dân cư đông và mật độ xây dựng cao có ảnh hưởng đến điều kiện môi trường hạ tầng kỹ thuật như ùn tắc giao thông,

quá tải dịch vụ thiếu không gian trống dành cho vui chơi giải trí, sinh hoạt, trồng cây xanh, tổ chức hồ nước … để cải tạo vi khí hậu. Do vậy, đây là những chỉ tiêu cần phải khống chế để đảm bảo môi trường sống trong khu ở. Hiện nay Bộ Xây dựng đã hoàn chỉnh “Tiêu chuẩn Việt Nam vể xây dựng” trong điều 5.16 đã đề nghị:

+ Mật độ cao: các khu ở, buôn bán kết hợp dịch vụ xây dựng theo đường phố bình quân 50 m2/hộ, mật độ xây dựng 60-65%. Mật độ người ở 450-500 người/ha.

+ Mật độ trung bình: Các khu chung cư bình quân 80 nr/hộ, mật độ xây dựng 40-65%, mật độ người ở 150-160 người/ha.

+ Mật độ thấp: cho các khu tiêu chuẩn cao, thì trung bình 150-25 m2/hộ, mật độ xây dựng 30-35%, mật độ người 60-70 người/ha.

Không gian khu ở phải thoáng đãng, không bị ảnh hưởng bởi gió xấu, khói bụi, tiếng ồn từ công nghiệp, giao thông đô thị. Do vậy khu ở phải nằm đầu hướng gió tốt, có nguồn nước sạch, và nên bố trí song song với khu sản xuất, đảm bảo khoảng cách từ khu ở đến khu làm việc không quá xa. Nếu khoảng cách xa thì yêu cầu tổ chức giao thông sẽ phức tạp, tăng khối lượng vận chuyển trong đô thị.