Biểu phí thẻ tín dụng VPBank

Cập nhật biểu phí thẻ tín dụng VPBank

Biểu phí thẻ tín dụng VPBank vừa được điều chỉnh. Theo đó phí thường niên của một số thẻ tín dụng đã được điều chỉnh tăng so với hồi đầu năm 2019.

Biểu phí thẻ tín dụng VPBank

1. Các loại thẻ tín dụng VPBank

VPBank hiện có 10 dòng thẻ tín dụng:

  • Thẻ tín dụng Number 1
  • Thẻ tín dụng MasterCard MC2
  • Thẻ tín dụng MobiFone-VPBank Classic MasterCard
  • Thẻ tín dụng VPBank StepUP
  • Thẻ tín dụng VPLady
  • Thẻ tín dụng MobiFone-VPBank Titanium MasterCard
  • Thẻ tín dụng MasterCard Platinum
  • Thẻ tín dụng MobiFone-VPBank Platinum MasterCard
  • Thẻ tín dụng Platinum Priority
  • Thẻ Đồng thương hiệu Vietnam Airlines – VPBank Platinum MasterCard

Mỗi loại thẻ tín dụng sẽ có biểu phí khác nhau vì vậy bạn cần cân nhắc và đọc kỹ các khoản chi phí trước khi đăng ký sử dụng.

2. Biểu phí thẻ tín dụng VPBank mới nhất

Thẻ tín dụng Number 1 và MC2

Nội dungNo.1MC2
1. Phí thường niên  
Thẻ chính150.000 VND299.000 VND
Thẻ phụKhông thu phí150.000 VND
2. Phí phát hành lại thẻ bị mất200.000 VND200.000 VND
3. Cấp lại PIN30.000 VND30.000 VND
4. Phí trả chậm5% (TT: 149.000 VND, TĐ:
999.000 VND)
5%(TT: 199.000 VND, TĐ: 999.000
VND)
5. Phí giao dịch ngoại tệ3% giá trị giao dịch3% giá trị giao dịch

Biểu phí thẻ tín dụng Lady/Step up và Titanium Cashbank/Gold Travel Miles

Nội dungLady /StepupTitanium Cashbank/Gold Travel Miles
1. Phí thường niên  
Thẻ chính499.000 VND499.000 VND
Thẻ phụ200.000 VND(*)200.000 VND(*)
2. Phí phát hành lại thẻ bị mất200.000 VND200.000 VND
3. Cấp lại PIN30.000 VND30.000 VND
4. Phí trả chậm5%(TT: 199.000 VND, TĐ: 999.000
VND)
5%(TT: 199.000 VND, TĐ: 999.000
VND)
5. Phí giao dịch ngoại tệ3% giá trị giao dịch3% giá trị giao dịch

Biểu phí thẻ tín dụng Platinum Loyalty và VNA VPBank

Nội dungPlatinum
Loyalty
VNA VPBank
1. Phí thường niên  
Thẻ chính699.000 VND899.000 VND
Thẻ phụ250.000 VNDKhông thu phí
2. Phí phát hành lại thẻ bị mất200.000 VND200.000 VND
3. Cấp lại PIN30.000 VND30.000 VND
4. Phí trả chậm5% (TT: 249.000 VND, TĐ: 999.000 VND)5% (TT: 249.000 VND, TĐ: 999.000 VND)
5. Phí giao dịch ngoại tệ3% giá trị giao dịch3% giá trị giao dịch

Biểu phí thẻ tín dụng Platinum Cashback/Platinum Travel Miles và Diamond World/ Diamond Word Lady

Nội dungPlatinum
Cashback/
Platinum Travel
Miles
Diamond
World/
Diamond
Word Lady
1. Phí thường niên  
Thẻ chính899.000 VNDKhông thu phí
Thẻ phụ250.000 VNDKhông thu phí
2. Phí phát hành lại thẻ bị mất200.000 VNDKhông thu phí
3. Cấp lại PIN30.000 VNDKhông thu phí
4. Phí trả chậm5% (TT: 249.000 VND, TĐ: 999.000 VND)Không thu phí
5. Phí giao dịch ngoại tệ3% giá trị giao dịchKhông thu phí

Khoản phí thường niên là bắt buộc với tất của các loại thẻ tín dụng của VPBank. Còn các khoản phí khác thì chỉ khi phát sinh thì chủ thẻ mới cần nộp cho ngân hàng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *